Grand conseil

De Grand Conseil is een seminariezaal voor de onthaal van 15 tot 20 personen.